Tranh sơn dầu tĩnh vật 2 lọ hoa

Mã: Abstract 662 Danh mục: