Tranh sơn dầu hoa ly cổ điển và những quả táo

Mã: FY1 0164 Danh mục: