Tranh tĩnh vật cành hoa đỏ trong bình hoa trắng cạnh chiếc dĩa trắng

Mã: Abstract 647 Danh mục: